PETEK TEM?ZLEME ??LEM?N?N NEM? NED?R?

  1. petek-temizligi

Her y?l veya 2 y?lda bir yapt?rman?z gereken petek temizleme i?leminin nemi sizin hem maliyetinizle ilgilidir hem de sa?l???n?zla. yle ki bazen ok yksek ayarda olan kombinize bakt???n?zda s?cakl?kta bir problem yoktur lakin petekler buz gibidir ki evlerinizde bu ?s?y? zaten hissedemezsiniz. Ayr?ca ay sonunda elinize geen do?al gaz faturas? veya elektrik faturas? da alm?? ba??n? gidiyordur. Peki ya yak?t tasarrufunun sa?lanmas? ve s?cakl???n ev ortam?na kaliteli bir ?ekilde da??l?m?n? sa?laman?n yolunun ne oldu?unu d?nyorsunuz? Tabi ki petek temizleme i?inin dzenli periyotlarla alan?nda teknik bilgi ve beceriye sahip olan ki?iler taraf?ndan yapt?r?lmas?. Pete?in iinde olu?an tortullar, paslanmalar ve t?kan?kl?klar?n olu?mas?nda kulland???n?z cihaz?n markas?ndan tutunda suyun niteli?ine kadar her ?ey etkilidir. ?irketimiz bu anlamda en kaliteli hizmeti vererek y?llarca kullanm?? oldu?unuz peteklere ve di?er cihazlarda zel kimyasallar kullanarak olu?an paslanmalar?, kirelenmeyi ve tortulla?may? sizin iin hemen ortadan kald?racak hem yak?t tasarrufu yapman?zda hem de sa?l?kl? bir ortamda k?? aylarl?n? geirmenizi sa?lam?? olacaks?n?z. Petek temizleme i?lemini gerekle?tiren profesyonel ekiplerimiz 7 gn 24 saat her zaman hizmetinizdedir. Diledi?iniz her zaman yan?n?zday?z. Modern tehizatlarla garantili ve hi zorlanmadan ve etraf? bat?rmadan petek temizli?i hizmetlerimiz, size yk olan ekstra fatura art??lar?n? engellemekte olup ?s?tma sisteminizin t?pk? yeni tak?lm?? petekler gibi maksimum verimlilikle ve kalitede al??mas?n? sa?lamaktad?r.

Posted in:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir